Lanovka je zařízení dětského hřiště, pomocí kterého se děti mohou pohybovat na laně užitím gravitační síly.

Nosná konstrukce a body upevnění lana musí být navrženy tak, aby odolali vypočtenému zatížení přenesenému na lano. Zde musí být zařízení regulující prověšení lana, a které pomůže udržovat jeho životnost. Sedadla musí být navržena tak, aby z nich mohl uživatel ihned a kdykoli sesednout.

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1176-4.