Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen s:

 • přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene,
 • umístěním těžiště,
 • nejtěžší stranou břemene,
 • správným uchopením a zacházením s břemenem,
 • rizikem, jemuž se zaměstnanec vystavuje při nesprávné manipulaci, a to s:
  • možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
  • nedostatky, které ztěžují manipulaci (nedostatkem prostoru ve svislém směru, práce na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách),
  • stavy zvyšujícími riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena.

Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.