Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře jsou značeny:

Písmennou značkou

EI – požární dveře brání šíření požáru mimo požární úsek
EW – požární dveře omezují šíření požáru mimo požární úsek ,
SC – kouřotěsnými dveře brání průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku.
EI-SC kouřotěsné požární dveře brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek .
EW-SC kouřotěsné požární omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek .

Zdroj: www.mvcr.cz.

Číselnou značkou

Hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

Značkou druhu konstrukce

Dříve D1, D2, D3, nyní: DP1, DP2, DP3.

Grafickou značkou

křížek v kolečku, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,
5. v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

Výše uvedené značení požárních jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).
Funkčním vybavením požárních dveří je zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří.

Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 D2 (křížek v kolečku) (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu DP2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 (křížek v kolečku).

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody.