Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména:

  • název a sídlo uživatele,
  • místo výkonu práce u uživatele,
  • dobu trvání dočasného přidělení,
  • určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
  • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.
  • informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.