Účelem zařízení je ochrany před nebezpečím výbuchu a ochrana člověka před negativním působením toxických látek.