Dokumentace o školení a odborné přípravě požární ochrany

Dokumentaci o školení:

  • zaměstnanců,
  • vedoucích zaměstnanců
  • osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
  • osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích organizace a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu,

tvoří:

1. tematický plán školení
2. časový rozvrh školení
3. záznam o provedeném školení, který obsahuje
3.1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
3.2. datum,
3.3. náplň školení,
3.4. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě
3.5. doklad o tomto ověření,
3.6. dobu trvání školení,
3.7. seznam zaměstnanců s
3.8. podpisy proškolených osob,
3.9. jména a podpisy osob, které školení provedly,
3.10. prohlášení o oprávněnosti k provedení školení.

Dokumentaci o odborné přípravě:

  • preventivních požárních hlídek a
  • preventistů požární ochrany

tvoří:

1. tematický plán odborné přípravy
2. časový rozvrh odborné přípravy a
3. záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje
3.1. název organizace,
3.2. datum,
3.3 náplň odborné přípravy,
3.4. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření,
3.5. dobu trvání odborné přípravy,
3.6. seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a
3.7. seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili,
3.8. jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly,
3.9. prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy

Legislativa