Pro provoz zařízení kotelny musí být zpracovaný provozní řád. Jeho součástí jsou návody k obsluze kotlů. Nelze-li u některých kotlů zajistit návody dodavatele (výrobce), zpracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotů do provozního řádu provozovatel. Provozní řád stanoví:

 • popis zařízení kotelny a zabezpečovacích systémů,
 • způsob obsluhy, při občasné obsluze i způsob signalizace do místa trvalého pracoviště,
 • lhůty a způsob kontrol zabezpečovacích zařízení,
 • způsob, rozsah a termíny údržby kotlů,
 • povinnosti obsluhy kotelny,
 • způsob, jak vést zápisy do provozního deníku kotelny,
 • určení osoby pověřené vedením deníku kotelny,
 • určení osoby oprávněné vstupovat do kotelny,
 • četnost a způsob kontrol přítomnosti oxidu uhelnatého v kotelně a souvisejících prostorech,
 • určení únikových cest a východů.

Provozní řád musí řešit i provoz za mimořádných podmínek zejména při:

 • výpadku napájecích a oběhových čerpadel,
 • selhání signalizace, regulace,
 • poruchách teploměrů, tlakoměrů,
 • selhání funkce vzduchových a spalinových cest,
 • úniku plynného paliva,
 • poruše detektoru úniku plynného paliva,
 • poruše doplňování vody,
 • při poruše měření chemické kvality vody a zhoršení její kvality.

Provozní řád musí být obsluze zařízení trvale k dispozici!