Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Profilování není právními předpisy zakázáno, ale musí se odehrávat v předvídaných případech a na základě stanovených pravidel. Profilování je běžné např. ve finančních službách – profilování klienta žádajícího o hypotéku, půjčku nebo úvěr kdy se hodnotí schopnost splácet.