• Ochranné krémy chránící před
    • neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
    • ionizujícím zářením,
    • chemickými látkami,
    • biologickými činiteli,
    • tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).