Kategorie

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Školení osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení

Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení

Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení jsou: průvodní a provozní dokumentace vyhrazeného tlakového zařízení, záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na vyhrazeném tlakovém zařízení v průběhu jeho montáže, opravách a následně…

Pokračovat ve čtení