Kategorie

Vyhrazená tlaková zařízení

Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení

Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení

Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení jsou: průvodní a provozní dokumentace vyhrazeného tlakového zařízení, záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na vyhrazeném tlakovém zařízení v průběhu jeho montáže, opravách a následně…

Pokračovat ve čtení