• WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem (není-li umyvadlo umístěno přímo v kabině WC).
  • WC pro pacienty může být společné pro více ordinací a pracovišť.
  • WC může být společné pro zaměstnance a pacienty pouze pokud zdravotnické zařízení sestává maximálně ze 2 ordinací nebo pracovišť.
  • Umyvadlo musí být umístěné v každé ordinaci lékaře a na pracovišti dalších zdravotnických a odborných pracovníků.
  • Na pracovištích, kde je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem musí být dřez.
  • Zákrokový sál musí být vybaven umývadlem

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví