1. Zajistěte bezpečnost.
  • vypněte el. zařízení, označte místo nehody, buďte nápomocni při vymýšlení nápravných opatření.
 2. Volejte rychlou záchrannou službu – tel. 155.
 3. Poskytněte první pomoc.
  • masáž srdce musí být zahájena, pokud postižený nedýchá.
 4. Bezodkladně oznamte úraz svému nadřízenému.
  • je to Vaše povinnost, ať se jedná o úraz Váš nebo kolegův.
 5. Poskytněte součinnost při šetření úrazu.
  • poskytnou svědeckou výpověď, nápomoc při vzniku nápravných opatření.

Administrativní postup při pracovním úraz