Stejně jako u ochranných oděvů, platí také u ochrany nohou ustanovení zákoníku práce, ukládající zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnancům pro práci obuv i v případě, kdy dochází k jejímu nadměrnému opotřebení nebo znečistění. Obuv může chránit před velkým množstvím rizikových faktorů, záleží však na tom, zda je výrobce uvádí ve svých informacích o výrobku, protože jenom v takovém případě je možné poskytnout je jako OOPP.

Kromě informací uvedených v návodu je možno vycházet i ze značek uvedených na obuvi. Jako první je však potřeba rozhodnout, kterou ze základních tří skupin obuvi vybrat. Tyto tři skupiny se liší zejména způsobem ochrany prstů a označují se jako:

  • Pracovní obuv bez ochranné tužinky (vyztužené špičky), chránící prsty, základní označení tohoto druhu obuvi je OB.
  • Ochranná obuv s ochranou prstů, která musí odolat nárazu o energii 100 joulů (pád břemene o hmotnosti 10 kg z výšky 1 m) a stlačení silou 10 kN (odpovídá hmotnosti 1000 kg), základní označení je PB.
  • Bezpečnostní obuv s ochranou prstů, která musí odolat nárazu o energii 200 joulů (pád břemene o hmotnosti 20 kg z výšky 1 m) a stlačení silou 15 kN (odpovídá hmotnosti 1500 kg), základní označení je SB.

Další faktory budou vycházet z vyhodnocení rizik pro výběr ochranné obuvi. Obuv odolná proti propíchnutí je označena písmenem P. Odolnost proti vodě je symbolizována písmeny WR, v případě, že je zamezen průnik a absorpce vody i vrchem obuvi, je označena WRU. Odolnost proti proříznutí má značku CR, apod.