Toto nebezpečí může vznikat při:

  • poruše větrání vedoucí k rychlému zvyšování koncentrace par hořlavých látek, vyžadující okamžitou evakuaci;
  • obsluhy;
  • poruše nouzového osvětlení;
  • výpadku přívodu energie pro bezpečnostní řídicí zařízení.