Jedná se o pracoviště s trvalou prací, na kterých nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení. Takováto pracoviště se mohou provozovat jen v případě, že jde o pracoviště:

  • pouze s nočním provozem,
  • z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,
  • jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,
  • na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení,
  • kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

Na výše uvedených zvláštních pracovištích, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Em = 300 lx.