Revizní zpráva je důkazem o ověření stavu a provozuschopnosti vyhrazeného technického zařízení z hlediska bezpečnosti. Může ji vystavit pouze revizní technik.

U každého vyhrazeného technického zařízení musí provozovatel doložit revizní zprávu, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu. Pokud není revizní zpráva k dispozici, jedná se podle § 20 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb. o stav ohrožující BOZP a provozu a zařízení se nesmí používat.