Tag

2022

Lexikon BOZP a PO

Zátěž chemickými látkami

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob chemickým látkám je hodnocení…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení Provozní dokumentacíe je soubor dokumentů obsahující záznamy o: kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace vyhrazených technických zařízení Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení, § 2, písm. g) zákona…

Pokračovat ve čtení