Tag

2022

Požární ochrana

Požární dveře

Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Větrání pracoviště

Na pracovišti je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním, aby se ochránilo zdraví zaměstnanců. Množství vyměňovaného vzduchu se stanoví s ohledem na povahu a fyzickou náročnost práce tak, aby bylo dodrženo…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování…

Pokračovat ve čtení