Vyhrazená technická zařízení

Od 1.7 2022 jsou účinné právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti vyhrazených technických zařízení za posledních 40 let.

Zajistíme pro vás vše v oblasti technických zařízení!Další odkazyMůžeme pro Vás zajistit správu celé agendy technických zařízení, jednotlivé produkty nebo komplexní outsourcing BOZP a PO.

Kontaktuje nás – tel.: 734 834 070, mail: guard7@guard7.cz


  • Zařazení vyhrazených technických zařízení (dále jen „VTZ“) do tříd.
  • Zpracování harmonogramů revizí, kontrol a údržby.
  • Nastavení systému péče o technická zařízení.
  • Provozní řády a místní provozně bezpečnostní předpisy.
  • Příprava jmenování odpovědných osob za provoz VTZ – konkrétní rozsah a obsah.
  • Proškolení odpovědných osob e-learningem.
  • Školení obsluh VTZ.
  • Aktualizace dokumentaci BOZP.
  • Náhrada chybějící průvodní dokumentace od výrobce místními provozními předpisy.
  • Software GUARDIAN pro vedení a aktualizaci lhůt a neshod technických zařízení včetně vedení provozní a průvodní dokumentace.

Legislativa