Technická zařízení

Provozovatel technických zařízení je povinen zajistit, jejich bezpečný provoz. Prověříme míru zajištění a navrhneme a implementujeme opatření.

  • Odborná způsobilost obsluh (školení),
  • Zdravotní způsobilost obsluhy,
  • Revize, kontroly a zkoušky,
  • Provozní kontroly,
  • Servis a údržba.
  • Provozní dokumentace
  • Zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů.