Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů – kotoučové pily, pásové pily, srovnávačky, tloušťkovačky, svislé spodní frézky, vrtačky, dlabačky.

Zásady bezpečnosti práce při obsluze dřevoobráběcích strojů

 • Stroje smí obsluhovat pouze osoby zaškolené nebo vyučené v oboru.
 • Musí být proškoleni a seznámení s návody k obsluze.
 • Stroje jsou kontrolovány v periodě určené výrobcem stroje.
 • Při jakékoliv závadě stroj nesmí pracovat.
 • Na stanovišti stroje se umístí vývěska s nejdůležitějšími pokyny pro bezpečnou práci.
 • Obsluha je povinna:
  • překontrolovat správnou funkci všech bezpečnostních zařízení,
  • prohlédnout obráběný materiál,
  • použít přiléhavý pracovní oděv,
  • použít předepsané OOPP,
  • při ručním posunu zaujmout pozici mimo osu případného zpětného vrhu.
 • Pro posun materiálu se nesmí používat kovových pomůcek.
 • Ruční odebírání výrobků musí být výhradně mimo nebezpečný prostor nástroje.
 • Obsluha se nesmí vzdálit od stroje, pokud není vypnut.
 • Obsluha musí dodržovat pořádek na pracovišti.
 • Nepoužívat tupé a poškozené nástroje.
 • Nesmí překračovat nejvyšší povolené otáčky.
 • Nástroje musí být spolehlivě upnuté, hladké a zbavené nečistot.
 • Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu při provozu.
 • Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, než nástroj dosáhl stanovené obráběcí rychlosti. Obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem.
 • Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez použití stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků.
 • Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu pouze vhodnou pomůckou.
 • Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků.
 • Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje bržděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem.
 • V době pracovní činnosti nebo po jejím ukončení se nesmí pracovník vzdálit od stroje a strojního zařízení, pokud stroj nevypnul a nástroj se pohybuje. Dovoluje se, aby se pracovník v době pracovní činnosti vzdálil od stroje, jestliže je to součástí technologie výroby a jsou provedena příslušná bezpečnostní opatření.
 • Na stacionárních strojích, používaných trvale v uzavřených prostorách, musí být instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu.
 • Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky.
 • Stroje s posunem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu.
 • Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné dosedací plochy.
 • Vodící pravítko musí být při řezání upnuté.
 • Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny mimo činné části ochranným krytem.

Bezpečnostní pravidla při obsluze vybraných dřevoobráběcích strojů
 


Legislativa