Pneumatické vzduchové nářadí využívá tlaku plynu k přenosu nebo zvětšení pracovní síly. Předností pneumatického nářadí je vysoká výkonnost a síla.

Zásady pro používání pneumatického nářadí

  • Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí používat.
  • Odbočka potrubí pro upevnění pryžové hadice musí být opatřena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem.
  • Při používání pneumatického nářadí nesmí tlak vzduchu překročit stanovené hodnoty.
  • Pneumatické nástroje nesmějí být po použití uvolňovány vystřelováním.
  • Hadice musí být před připojením k pneumatickému nářadí profouknuty stlačeným vzduchem.
  • Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic.
  • Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí.
  • Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch.

Legislativa