blokovací zařízení, blokování; souhlasné povelové zařízení; tipovací ovládací zařízení; dvouruční ovládací zařízení; snímací ochranné zařízení; aktivní optoelektronické ochranné zařízení; mechanické zajišťovací zařízení; omezovací zařízení; krokovací ovládací zařízení

 • Musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,
 • musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru,
 • nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení,
 • nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné,
 • nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné,
 • musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další požadavky ze zvláštního právního předpisu.

Legislativa

Technické normy

 • ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2. Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
 • ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4. Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
 • ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2. Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
 • ČSN EN IEC 61496-3.Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR).
 •  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
 • ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr.
 • ČSN EN ISO 13856-1 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak.
 • ČSN EN ISO 13856-2 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.
 • ČSN EN ISO 13856-3 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.