• Musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,
  • musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru,
  • nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení,
  • nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné,
  • nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné,
  • musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další požadavky ze zvláštního právního předpisu.

Legislativa