Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Jeřábník

Jeřábník ovládá jeřáb podle pokynů výrobce a dodržuje systém bezpečné práce. Zodpovídá za provoz jeřábu. Při manipulaci s břemenem se řídí jen pokyny vazače nebo signalisty.

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Vazač

Vazač odpovídá za použití vhodného příslušenství pro vázání břemene, jeho správné uvázání a odvázání a za zahájení pohybu jeřábu s břemenem. Když na vazače jeřábník nevidí, musí být ustanoven signalista, který přenáší vazačovy pokyny jeřábníkovi….

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Signalista

Signalista může řídit přepravu a pohyb břemene. Odpovídá za předávání dorozumívacích znamení mezi jeřábníkem a vazačem. Přitom přebírá odpovědnost za přepravu. Není oprávněn vázat břemena. Signalistou může být další vazač.

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Alkohol na pracovišti

Problematice zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek se věnuje hned několik právních předpisů. Hlavní definici toho, jak je to s alkoholem na pracovišti nalezneme v § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, který…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Strojnický průkaz

Strojnický průkaz musí mít obsluha vždy, pokud oblsuhuje stavební stroj (viz seznam níže) pro zemní nebo stavební práce, popřípadě pro práce s nimi související. Obsluha musí mít strojický průkaz Pokud obsluha provádí zemní nebo stavební…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Pěstební práce

Při pěstebních pracích musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci: bezpečně přepravovali ruční nářadí s ostřím, při práci s křovinořezem dodržovali předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a nepoužívali křovinořez…

Pokračovat ve čtení