Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Alkohol na pracovišti

Problematice zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek se věnuje hned několik právních předpisů. Hlavní definici toho, jak je to s alkoholem na pracovišti nalezneme v § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, který…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky se provádí před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu, tj. před dnem nástupu do práce. Provádí se také při převedení na jinou práci (pokud se mění pracovní podmínky – faktory pracovních činností). Pracovník nesmí zahájit vlastní…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Skladování a manipulace s materiálem

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby nebyly manipulovaným materiálem nadměrně zatěžovány konstrukce staveb. Dostatečná nosnost stavby musí být prokázána. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující…

Pokračovat ve čtení