• Přesně podle vašich podmínek ve firmě
 • Oblast BOZP a PO.
 • Praktický nácvik.
 • BOZP a PO hrou.

Chcete podpořit u svých zaměstnanců bezpečné a zdravé pracovní prostředí, a to nenásilnou a zároveň zábavnou/zajímavou formou? Zorganizujte spolu s námi „Safety Day“.

Vědí vaši zaměstnanci, jak se zachovat při požáru, jak se evakuovat, jak správně zlikvidovat chemickou látku? Umí poskytnout první pomoc? Vyzkoušeli si vaši zaměstnanci někdy hasit požár hasícími přístroji? Nebo být v pozici přepadeného…

Co vše vám můžeme nabídnout:

 • Simulaci požáru téměř jako v reálném životě. Rekonstrukci zásahu hasičů ze zakouřených prostor s použití dýmovnicí spolu s evakuací, možná zranění…
 • Školení první pomoci – podle situací, které ve vaší firmě mohou nastat – na míru a na pracovištích, kde se mohou přihodit.
 • Školení bezpečné jízdy.
 • Školení správné manipulace s břemeny.
 • Školení práce ve výškách.
 • Můžete si vyzkoušet, třeba i na čas, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek pro modelové situace ve firmě.
 • Zkouška identifikace a vyhodnocení rizik pro běžné situace v podniku – propojení teorie s praxí. Vyhodnocení zpracovaných rizik – použitelnost pro praxi – doporučení nápravných opatření.
 • Simulace autonehody.
 • Ukázka účinku chemických látek.
 • Promítání pravděpodobných úrazů.
 • Rekonstrukci přepadení s aktivním střelcem.
 • Virtuální realita.
 • Safety day je velikým přínosem pro každou firmu – vyzkoušet si na vlastní kůži pravidla bezpečnosti na vlastním pracovišti.
 • Safety day není jen strohé memorování bezpečnosti na pracovišti – vyzkoušejte si s námi týmové hry na téma bezpečnost na pracovišti, třeba formou únikové hry, soutěží, koordinace pohybu na pracovišti při ztížených podmínkách.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vám vše vysvětlíme nebo rovnou objednejte ZDE.

Alena Cipryánová, alena.cipryanova@guard7.cz, tel.  603 464 712