Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Kovoobráběcí stroje

Zásady bezpečnosti práce při obsluze kovoobráběcích strojů Každý pracovník musí být seznámen s bezpečnostními požadavky pro obráběcí stroje na kovy a s návodem k obsluze stroje. Pracovník nesmí obsluhovat žádný stroj nebo zařízení, jehož obsluha…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Povinnosti řidiče

Řidič je povinen: užít vozidlo, které splňuje stanovené technické podmínky, věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Povinnosti provozovatele kotelny

Provozovatel je povinen: Zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem, provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů, zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné, dozírat, aby se v…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Lisy

Lisovací nástroje a jejich seřízení musí vylučovat možnost vsunutí prstů do nebezpečných míst. Nástroje, které nezajišťují bezpečnost obsluhy v plném rozsahu, musí být jako nebezpečné trvanlivě označeny na přední straně výrazným písmenem “N” a smějí…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Dětská hřiště

Venkovní hrací plocha je plocha, která je určená pro hry dětí určité věkové skupiny, má svého provozovatele a byla pro tento účel kolaudována příslušným stavebním úřadem. Takové plochy podléhají státnímu zdravotnímu dozoru a kontrolu plnění…

Pokračovat ve čtení