Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Rozsah pracovnělékařských služeb

Smlouvu o poskytování pracovnělékařských službách může zaměstnavatel uzavřít s více poskytovateli. Dohled na všech pracovištích zaměstnavatele se vykonává nejménějedenkrát za 2 kalendářní roky u prací zařazených do kategorie první, jedenkrát za rok u ostatních prací….

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Obsah pracovnělékařských služeb

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání: zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Pracovnělékařské služby

Jednou z povinností zaměstnavatele je sdělit všem zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se podrobit. Zaměstnavatel je povinen…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Uvádění OOPP na trh

Zásady pro uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh jsou definovány v harmonizovaných normách. Výrobci a dovozci jsou povinni dodávat na evropský trh pouze bezpečné výrobky. V České republice je tato povinnost zakotvena v zákoně…

Pokračovat ve čtení