Seznámení se změnami právních předpisů, které jsou účinné od 1.1 2024

Na e-shopu naleznete zde.

E-learningové školení seznámí vaše zaměstnance s výraznými změnami pravidel silničního provozu. Ty jsou účinné od 1.1. 2024 -podle novelizačního zákona č. 271/2023 Sb. Školení obsahuje plný rozsah změn, odkazy na legislativní předpisy a video pro seznámení s novými dopravními značkami. Seznam témat:

  • Přestupky a pokuty.
  • Bodový systém.
  • Doklady.
  • Nové dopravní značky.
  • Sdílená zóna.
  • Řízení s mentorem.
  • Řidičský průkaz na zkoušku.

Zaměstnavatel musí provádět školení při změně právních předpisů viz § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.