Pomůžeme vám s organizací, přípravou cíle CPP, s plánem CPP, se zapojením dalších složek (HZS, ZZS…)

  • Cvičným požárním poplachem se ověřuje především správnost dokumentace PO, stanovených postupů, činnost odpovědných osob za PO a funkčnost technických opatření.
  • Při cvičném požárním poplachu může dojít k odhalení nedostatků, na které by se jinak, při běžném provozu, nepřišlo, proto provést cvičný požární poplach doporučujeme všem (a nejen těm), kteří provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

Rádi vám s organizací cvičného požárního poplachu pomůžeme!

  • Simulace požáru téměř jako v reálném životě.
  • Způsob a postup při vyhlášení požárního poplachu.
  • Rekonstrukce zásahu hasičů ze zakouřených prostor s použití dýmovnicí spolu se správnou evakuací, možná zranění…ve vaší firmě podle dohodnutého scénáře.
  • Zajistíme ukázky první pomoci.
  • Můžete si vyzkoušet hasicí přístroje, naučíte se jaký druh hasicího přístroje použít v případě požáru.
  • Zaměříme se na konkrétní požární rizika dané organizace.
  • Zpracujeme analýzu průběhu CPP, zápis a jeho projednání, stanovení opatření k nápravě.
  • Vhodné pro všechny školy včetně mateřských.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vám vše vysvětlíme nebo rovnou objednejte ZDE.

Alena Cipryánová, alena.cipryanova@guard7.cz, tel.  603 464 712