Korigovaná teplota tkorig (°C) je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích. Jedná se o korekci teplot účinkem rychle proudícího vzduchu, používanou na venkovních pracovištích a pro práci v chladu s vysokým prouděním vzduchu.

Další odkazy