• TNI – Technické normalizační informace jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru.
  • Jsou vydávané ÚNMZ.
  • Označují se zkratkou TNI + 6 místným číslem.
  • Zpravidla přejímají technické zprávy CEN, CENELEC nebo ISO.
  • Doba platnosti TNI je tři roky s možností prodloužení.
  • Dostupné jsou na https://csnonline.agentura-cas.cz/