Kategorie

Požární ochrana

Požární ochrana

Proces hoření

Hoření je fyzikálně chemická reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce exotermická. Při této reakci vzniká teplo, světlo (plamen) a produkty hoření (kouř)….

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana

Co dělat při požáru

V případě vypuknutí požáru se snažte především zachovat klid a jednat s rozvahou. Pravidla chování pro případ vypuknutí požáru  Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit…

Pokračovat ve čtení