Kategorie

Požární ochrana

Požární ochrana

Shromažďovací prostory

Problematika shromažďovacích prostor je řešena v ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Shromažďovací prostor Shromažďovací prostor je určený pro shromáždění osob, ve kterém počet a hustota osob překračují mezní normové hodnoty. Za…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana

Preventivní požární prohlídky

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá…

Pokračovat ve čtení