Příčinou zranění bývá používání ručních nástrojů pro práce, pro které nejsou určeny. Jestliže je například šroubovák používán k páčení nebo sekání, často se zlomí a klouby ruky (navíc nechráněné rukavicí) se mohou poranit úderem o rohy a hrany předmětu. Je poroto potřeba nepoužívat nástroje jiného typu, velikosti a hmotnosti, než vyžaduje určitý úkon. Nástroje a nářadí je třeba ukládat na vhodném místě.

Násady, topůrka, rukojeti, držadla

Kvalita práce závisí na vhodném a kvalitním nářadí. V případě této skupiny je první podmínkou správné nasazení pracovní části nářadí na pracovní násadu, případně kontrola již nasazeného pracovního nástroje. Největší trvanlivost vykazují topůrka a násady vyrobené ze dřeva štípaného. Dnes se však běžně užívají násady ze dřeva řezaného. Dřevěná vlákna v něm mají probíhat ve směru podélné osy a pokud vybíhají, násada snadno praská a láme se.

Držadla a rukojeti nástrojů by svým tvarem měly odpovídat anatomické stavbě ruky. Tlak nástroje by měl být rovnoměrně rozložen na co největší plochu ruky, přičemž styčná plocha by měla být svou velikostí úměrná síle potřebné k manipulaci s nástrojem. Materiál držadel a rukojetí musí být tepelně málo vodivý.

Dřevěné násady konzervujeme proti škodlivým účinkům vlhkosti napouštěním fermeží nebo lněným olejem. Někdy se též moří a lakují nebo voskují. Tato povrchová úprava však nesmí zavinit vyklouznutí nářadí z ruky.