• Kleště nepoužíváme nikdy k účelům, k jakým nejsou určeny (např. k páčení).
  • Kleštěmi neutahujeme matice, šrouby apod., ani jimi nezatloukáme hřebíky.