• Zvolte pro práci vhodný druh kladiva (palice, klínu) podle velikosti i hmotnosti.
 • Nepracujte s kladivem, jehož hlava má otřepy, praskliny, deformaci nebo je příliš zaoblena.
 • Plochu kladiva udržujte v čistotě – bez nánosu lepidla, oleje či jiných mastnot.
 • Podle možnosti pracujte (tlučte) vždy celou plochou kladiva (palice).
 • Pracujte jen s nástroji dobře a pevně nasazenými na rukojeti, topůrku.
 • Kladivo musí být řádně zaklínováno, aby při ráně nespadlo.
 • Kladiva a paličky ukládejte ve skříňce nebo na stěně dílny podle velikosti.
 • Doporučení při rovnání materiálu:
  • tyče (údery na ohnutou část; silnější lépe vyrovnáme na vřetenovém lisu),
  • plochý materiál (údery na ohnuté místo, postupně zeslabovat),
  • drát (točením přes průvlak nebo dřevěný váleček upnutý do svěráku),
  • příčně ohnutý plochý materiál (větší údery na krátkém oblouku, zmenšovat k většímu oblouku),
  • plechy (vytáhnout plechy údery kladiva od středu vypukliny do stran a při zvlněném okraji postupně vést údery od kraje ke středu),
  • pozor na ostré hrany materiálu,
  • pokud možno držet materiál pevně v kleštích,
  • používat ochranné rukavice.