• Topůrko musí být do sekery pečlivě nasazeno a zajištěno proti uvolnění.
  • Sekera musí být vždy dostatečně ostrá.
  • Na sekeru se nesmí tlouci kladivem nebo další sekerou.
  • Při sekání musíte mít dostatek volného prostoru a v ohroženém prostoru se nesmí zdržovat další osoba.
  • Při přerušeném a skončeném sekání je nutno sekeru řádně zajistit, aby nedošlo k úrazu.