• Čelisti nesmějí být opotřebované.
  • Nasazení na matici, kterou chceme utahovat (uvolňovat), musí být pevné. Při vysmeknutí čelisti z matice hrozí úraz následkem nárazu o okolní tvrdé předměty.