• Zvolte správnou velikost šroubováků s ohledem na vykonávanou práci – vždy podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě.
  • Při práci se šroubovákem je nejvýhodnější takový způsob práce, kdy osa nástroje a předloktí tvoří jednu přímku. Jsou při tom nejlépe využity další svalové skupiny a hmotnost celého těla.
  • Nepokoušejte se násilně uvolňovat zarezavělé šrouby šroubovákem, šroub se snáze uvolní, pokapete-li ho nejprve petrolejem.
  • Ostří šroubováku zbrušujeme do plochého klínu (ne do ostří, jinak snadno z drážky šroubu vyjede a poškodí ji).
  • Nikdy nepoužíváme místo šroubováku dláto nebo sekáč,
  • Šroubovák nemůže nahradit sekáč – úder na rukojeť obvykle znamená její roztržení, prasknutí a zničení, ostří se odštípne, vylomí nebo otupí,
  • Nikdy nešroubujeme předměty v ruce proti dlani.