Pila na dřevo musí mít dobré ostří.Pilový list musí být řádně vypnutý a ostrý.První tahy pilkou na kovu děláme pomalu a pozorně, teprve při hlubším zaříznutí provádíme delší tahy větší silou.Před koncem řezu se musí zvláště těžší kovový materiál zabezpečit proti pádu.Řezné nástroje představují velké nebezpečí vážných zranění. Nepracujte s nimi, aniž byste pro tuto práci byli náležitě vybaveni (zástěry, speciální rukavice apod.).Doporučení při řezání kovu:

  • rychlost 50 až 60 řezů za minutu,
  • tlačit na pilku dopředu, zpět odlehčit,
  • začínat na přední straně materiálu,
  • řezat těsně podél rysky, pokud se plocha nebude obrábět (jinak ponechat od rysky 0,5 mm na opracování,
  • pilový list mazat ze stran tukem,
  • trubky řezat s pootáčením,
  • profily řezat vždy po delší straně,
  • pozor na ostré hrany materiálu,
  • opatrně při začátku řezání a dořezávání.