Při práci s nimi dbáme na to, abychom správně volili předepsanou tloušťku výchozího dříku nebo otvoru při řezání závitu.Při řezání používáme nejlépe řepkový olej.Závitníky i očka vkládáme do předepsaných vratidel a řádně upevníme a utáhneme.Materiál musíme očistit od rzi, protože jinak nástroje tupíme.Nikdy neřežeme nasucho, závity jsou potom “potrhané”.Doporučení řezání závitů:

 • správně sestavit vratidlo nebo závitovou hlavu,
 • srazit hrany materiálu,
 • závitovou čelist nasadit kolmo na materiál,
 • mírně přitlačit a zároveň pootáčet,
 • mazat závitové čelisti olejem,
 • otáčet půl až jednu otáčku dopředu a asi čtvrt otáčky zpět (odlomení třísek); na trubkách otáčet jen dopředu,
 • řádně upnout materiál do svěráku,
 • pozor na ostré hrany vyřezaného závitu,
 • pozor na možný pád těžké závitové hlavy,
 • používat vhodný pracovní oděv a obuv,
 • zlomený závitník vyjmout kleštěmi.