Používejte je vždy jen k určenému účelu.Před použitím je vždy nasaďte do držadla, které má mít na konci ocelový nákružek.Na pilník (rašpli) nikdy netlučte.Zlomené a opotřebované pilníky je třeba vyřadit, dále nepoužívat.Dlouhé pilníky držíme při práci oběma rukama: pravá ruka uchopí pilník za násadu, levá ruka přitlačuje k materiálu horní část pilníku, pilník vedeme ve vodorovné rovině a dbáme, aby se nekýval nahoru a dolů.Malé pilníky držíme pouze jednou rukou, přitom ukazováček přitlačuje pilník k obráběné ploše, při zpětném tahu pilníku se musí tlak na něj uvolňovat.Při pilování (rašplování) upínáme opracovávaný materiál vždy do svěráku (vozíku hoblice nebo do ruční svěrky).Pilníky nikdy neukládáme pohromadě s ostatními nástroji, ostří pilníků čistíme ocelovým kartáčem, předcházíme jejich zrezivění.Doporučení při provádění pilování:

  • rychlost pilování 50 až 60 pracovních zdvihů za minutu,
  • pevně upnout materiál do svěráku,
  • opatrně pilovat u okrajů materiálu,
  • pozor na hrot rýsovací jehly,
  • udržovat pracovní stůl a pracovní místo v pořádku.