Před započetím práce je nutné zvolit vhodný typ nůžek. Důležitá je délka rukojeti s ohledem na vlastnosti střihaného materiálu a úhel, který svírá předloktí se zpracovávaným materiálem. Úchopové části rukojeti by měly vždy svým tvarem umožňovat takovou polohu prstů, aby bylo zabráněno otlakům a byla optimálně využita síla prstů a ruky.Pracujte jen s nůžkami, které mají nepoškozené ostří.Čelisti nůžek nesmějí být příliš uvolněné, aby “nežvýkaly” materiál.Nůžky nepoužívejte k řezání, mohlo by dojít k pohmoždění ruky při jejich vyklouznutí a navíc se může otupit ostří.Doporučení při stříhání kovů (nejčastěji plechů):

 • nůžky při práci držet tak, aby nezakrývaly orýsování,
 • neostřihovat do konce,
 • neotvírat nože více než 15°,
 • při střihu nůžky včas přesunovat dále,
 • pozor na ostré hrany a otřepy materiálu,
 • při manipulaci s většími tabulemi plechů používat chrániče rukou nebo nosítka,
 • při práci používat ochranné rukavice,
 • pozor na skřípnutí dlaně mezi rukojeti,
 • pozor na zranění noži nůžek,
 • dbát na dobrý technický stav nůžek,
 • dodržovat správnou vůli mezi břity nůžek.