Tag

11/2022

Lexikon BOZP a PO

Skladování a manipulace s materiálem

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby nebyly manipulovaným materiálem nadměrně zatěžovány konstrukce staveb. Dostatečná nosnost stavby musí být prokázána. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Manipulační vozíky

Manipulační vozík s vlastním pohonem je kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pohonným mechanismem, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou. Nejčastější…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Křovinořezy

Křovinořez je jednotka vybavená rotujícím kovovým nebo plastovým řezacím nástrojem na řezání plevele, křovin, malých stromků a podobné vegetace. Při práci s křovinořezy jsou obsluhy ohroženy především hlukem a vibracemi. Konkrétní hodnoty zátěže se u…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Značení křovinořezu

Všechny křovinořezy musí být zřetelně a trvanlivě označeny minimálně těmito informacemi: název a adresa výrobce, rok výroby, označování série nebo typu, výrobní číslo, pokud existuje. Řezací příslušenství musí být označeno těmito informacemi: maximální jmenovité otáčky…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Údržba křovinořezu

Denní údržba Očistění křovinořezu na povrchu. Přezkoušení nosného popruhu, zda není poškozen. Kontrola ochranného krytu, při zjištění jeho mechanického poškození, vzniku trhlin apod. musí být kryt vyměněn. Kontrola stavu pilového kotouče, musí být vycentrovaný, s…

Pokračovat ve čtení