Tag

11/2022

Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Školení osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Alkohol na pracovišti

Problematice zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek se věnuje hned několik právních předpisů. Hlavní definici toho, jak je to s alkoholem na pracovišti nalezneme v § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, který…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky se provádí před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu, tj. před dnem nástupu do práce. Provádí se také při převedení na jinou práci (pokud se mění pracovní podmínky – faktory pracovních činností). Pracovník nesmí zahájit vlastní…

Pokračovat ve čtení