Tag

11/2022

Lexikon BOZP a PO

Skladování a manipulace s materiálem

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby nebyly manipulovaným materiálem nadměrně zatěžovány konstrukce staveb. Dostatečná nosnost stavby musí být prokázána. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Manipulační vozíky

Manipulační vozík s vlastním pohonem je kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pohonným mechanismem, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou. Nejčastější…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Křovinořezy

Křovinořez je jednotka vybavená rotujícím kovovým nebo plastovým řezacím nástrojem na řezání plevele, křovin, malých stromků a podobné vegetace. Při práci s křovinořezy jsou obsluhy ohroženy především hlukem a vibracemi. Konkrétní hodnoty zátěže se u…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Značení křovinořezu

Všechny křovinořezy musí být zřetelně a trvanlivě označeny minimálně těmito informacemi: název a adresa výrobce, rok výroby, označování série nebo typu, výrobní číslo, pokud existuje. Řezací příslušenství musí být označeno těmito informacemi: maximální jmenovité otáčky…

Pokračovat ve čtení