• Pracovní část nožového hřídele musí být zabezpečena mechanickým posouvacím zařízením nebo ochranný krytem; nepracovní část nožového hřídele musí být chráněna krytem, který se samočinně posouvá s vodicím pravítkem.
  • Na srovnávacích frézkách se nesmějí opracovávat kratší materiály, než je vzdálenost osy hladkého válce od rýhovaného, a dále se nesmí vsouvat a vytahovat materiály násilím.
  • Při přenášení nože je třeba používat ochranná pouzdra ostří, která chrání pracovníka před zraněním.
  • Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.
  • Dřevo nesmí být posouváno příliš rychle (zvláště zubovité) a nesmí být ubírána příliš tlustá tříska.

Legislativa