• Pilový kotouč na vahadle pily na výřezy musí mít ochranný kryt, z kterého se při sklopení vahadla vysouvá jen část pilového kotouče potřebného k řezu.
  • Pilový kotouč horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily musí být zabezpečen dvojdílným ochranným krytem, jehož vrchní pevný díl musí zakrývat celou vrchní část pilového kotouče a spodní, pohyblivý díl musí zamezit přístup k přední části pilového kotouče; v zadní výchozí poloze musí být pilový kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily.
  • Pilový kotouč u horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily nesmí přejet přes přední okraj pracovního stolu a musí se samočinně vracet do výchozí polohy.
  • Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání materiálu musí být opatřeny rozvíracím klínem.
  • Při řezání dlouhých desek a trámů se musí učinit opatření, aby se při jejich přísunu k pilovému kotouči nanamáhal kotouč na ohyb.
  • Při řezání válcových dřev, tyčí a podobného materiálu je nevyhnutelné používání pomůcek nebo přípravky, které zabraňují nežádoucímu pootočení nebo překlopení řezaného materiálu.
  • Řezaný materiál se nesmí tlačit k pilovému kotouči do řezu přímo tělem. Při řezání se nemá stát v rovině pilového kotouče a ruce nesmějí být při řezání v rovině řezu.
  • Při řezání se musí používat krátká vyztužená zástěra k ochraně břišní části těla. Při ručním posuvu je používání ochranných rukavic zakázáno. Při strojním posuvu a ve výjimečných případech i při ručním posuvu je dovoleno používat tříprsté a víceprsté rukavice.
  • Odstraňování pilin a odpadků dřeva ze stolu univerzální kotoučové pily za chodu pilového kotouče se dovoluje jen s použitím laťky nebo jinou vhodnou nekovovou pomůckou.
  • Pracovní operace, které nezaručuje vedení materiálu do řezu (např. řezání klínů, špalíků s úkosem apod.), nebo když při řezání materiálu svými rozměry převyšuje výšku řezu, jsou zakázány.

Legislativa