Obrobek musí být upevněn nebo zabezpečen tak, aby nemohl způsobit úraz.

Používá-li se při upínání nástroje nebo pomocného upínacího zařízení unášecího klínu, klín nesmí vyčnívat z vřetena.