• Při ručním podávání materiálu do řezu musí být nástroj zajištěn ochranným krytem a stroj musí být vybaven zařízením proti zpětnému vržení materiálu.
  • Při frézování krátkých kusů materiálu a při dokončování pracovního úkonu, není-li frézka vybavena zařízením na posuv materiálu, musí se používat vhodných přípravků s držadly pro posouvání materiálu.
  • Při použití přípravků se smí upínat jen jeden kus.
  • Na strojích s ručním posuvem je zakázáno používat dvouřezné frézovací nože.
  • Nástroje vhodně volené a bezchybné nástroje pro žádanou operaci, se správně nabroušenou řeznými částmi.
  • Materiál se může zpracovávat, až nástroj dosáhne stanovené řezné rychlosti.
  • Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.

Legislativa