• Pásové pily musí mít pásovnice zakryté; část pilového pásu pod stolem nebo vozíkem i vratná část pilového pásu, pokud nejsou zakryty konstrukcí stroje, musí být opatřeny ochranným krytem.
  • Řezná větev pilového pásu musí být nad jeho vodítkem zakrytá ochranným krytem, který se dá ručně výškově přestavovat nebo se samočinně otvírá.
  • Univerzální pásové pily musí být opatřeny přestavitelným vodicím pravítkem, které musí být v nastavené poloze zajištěno proti posuvu.
  • V pracovním prostoru pilového pásu se nesmí vkládat materiál do přípravků a nesmějí se ručně odebírat obrobky.
  • Vodítka pilového pásu musí být při řezání co nejblíže k řezanému materiálu, proto musí být zhotoveny tak, aby se dalo nastavit podle tloušťky řezaného materiálu.
  • Zakazuje se používat natržené, vyštípnuté, zprohýbané, vyhřáté a jinak poškozené pilové pásy.
  • Obsluha pásové pily je povinna kontrolovat správné nabíhání pilového pásu a nastavení horní pásovnice pravidelně aspoň jedenkrát za 1 hodinu.

Legislativa