• Na přední vstupní straně musí být zachycovače proti zpětnému vržení obráběného materiálu.
  • Nožový hřídel, posouvací a přítlačné válce musí být opatřeny pevnými ochrannými kryty.
  • Obráběné kusy nesmí být kratší než je vzdálenost mezi předním a zadním válcem.
  • Současné obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky je zakázáno.
  • Na tloušťkovacích frézkách se nesmějí opracovávat kratší materiály, než je vzdálenost osy hladkého válce od rýhovaného, a dále se nesmí vsouvat a vytahovat materiál násilím. U tloušťkovacích frézek musí předák používat krátkou vyztužovací zástěrou k ochraně břišní části těla.
  • Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.

Legislativa