Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická zařízení. Pro seznámení se s odpovědnostmi a povinnostmi této osoby, můžete využít naše e-learningová školení.

E-learningové školení: Osoba odpovědná za elektrická zařízení

E-learningové školení: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených plynových zařízení

E-learningové školení: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

E-learningová školení: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

Legislativa