Od 1.7 2022 jsou účinné nové právní předpisy. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzásadější změny, které mění zásadně pravidla v oblasti technické bezpečnosti. Týká se všech firem i OSVČ.

Více informací o změnách v oblasti vyhrazených technických zařízení

Provedeme komplexní implementaci právních změn ve Vaší firmě.

  • Zařazení vyhrazených technických zařízení (dále jen „VTZ“) do tříd.
  • Zpracování harmonogramů revizí, kontrol a údržby.
  • Nastavení systému péče o technická zařízení.
  • Provozní řády a místní provozně bezpečnostní předpisy.
  • Příprava jmenování odpovědných osob za provoz VTZ – konkrétní rozsah a obsah.
  • Proškolení odpovědných osob e-learningem.
  • Školení obsluh VTZ.
  • Aktualizace dokumentaci BOZP.
  • Náhrada chybějící průvodní dokumentace od výrobce místními provozními předpisy.
  • Software GUARDIAN pro vedení a aktualizaci lhůt a neshod technických zařízení včetně vedení provozní a průvodní dokumentace.

Můžeme pro Vás zajistit správu celé agendy technických zařízení, jednotlivé produkty nebo komplexní outsourcing BOZP a PO.


Zaujala Vás nabídka? Kontaktuje nás – tel.: 734 834 070, mail: guard7@guard7.cz